Vývoj těžby uhlí z lomu Most
Maximální těžba lomu Most činila okolo 7 mil. tun. Největší těžba v této lokalitě byla v letech 1984 až 1989.

Přehled vývoje těžby uhlí - lom Most

rok

těžba (t)

1971

589 736

1972

1 334 941

1973

1 234 549

1974

1 395 043

1975

2 095 251

1976

2 592 560

1977

2 623 217

1978

2 954 447

1979

3 525 722

1980

3 458 874

1981

3 910 055

1982

4 400 864

1983

5 890 942

1984

6 879 307

1985

7 397 888

1986

7 301 542

1987

7 318 163

1988

7 111 139

1989

7 099 358

1990

6 241 409

1991

3 920 000

Celkem

89 275 007

Vývoj tržeb je zachycen v následující tabulce. Ten kopíruje vývoj těžby, kdy největší tržby lomu Most dosahovaly v letech 1984 až 1989. Celkové tržby za prodej hnědého uhlí, vytěženého na místě starého Mostu dosáhly 12 278 740 tis. Kčs.

Tržby za vytěžené uhlí - lom Most

rok

tržba (tis. Kčs)

1971

42 123

1972

96 899

1973

111 331

1974

126 623

1975

177 234

1976

238 744

1977

268 191

1978

291 931

1979

383 148

1980

374 647

1981

480 370

1982

556 306

1983

738 633

1984

1 058 610

1985

1 145 663

1986

1 154 615

1987

1 158 593

1988

1 129 371

1989

1 097 606

1990

1 011 886

1991

636 216

Celkem

12 278 740