Demolice významných objektů
Likvidace divadla ve starém Mostě
Tento architektonicky významný kulturní stánek měl svou bohatou historii. Před jeho postavením se divadelní představení hrála v sále hostince „U modré hvězdy“ na třetím náměstí. Dne 16. února 1910 schválilo městské zastupitelstvo návrh německé divadelní komise, kterým městská spořitelna uvolnila na stavbu divadla půjčku ve výši 360 000 korun a město se zavázalo platit splátky včetně úroků. Také další výdaje spojené s výstavbou hradilo město Most. Divadelní budovu navrhl vídeňský architekt Alexandr Graf, vlastní výstavbu provedli mostečtí stavitelé Wurm a Hinke s celkovým nákladem 500 000 korun. V květnu roku 1910 byly zadány první stavební práce, na základech nové budovy se však pracovalo velmi těžce, protože stavební místo bylo močálovité. Přestože byla stavba velmi komplikovaná, pokračovalo se rychle kupředu a tak již dne 11. května 1911 byly zahájeny zatěžkávací zkoušky železobetonových konstrukcí. V průběhu roku 1911 byla budova se 420 sedadly a kapacitou 200 míst k stání zcela dostavěna. První slavnostní představení se v tomto objektu konalo dne 30. září 1911. Demolice této budovy proběhla v roce 1981.


Průběh demolice divadla ve starém Mostě

Demolice pivovaru ve starém Mostě
Pivovar v Mostě byl založen v roce 1470. Jeho činnost byla ukončena v roce 1972, což znamená, že zásoboval Mostecko celých 502 let. Tento objekt stál na okraji Mostu nedaleko budovy dnešního muzea. Jak byla demolice náročná dokazuje to, že na likvidaci pivovaru bylo třeba 2,5 tun střeliva a 60 tisíc rozbušek.


Průběh demolice pivovaru ve starém Mostě

Likvidace hřbitova ve starém Mostě
Podle historických podkladů díla od J. M. Braunera „Brüxen Gedenkbuch“ a od J. N. Cori „Geschichte der königlichen Stadt Brüx“ byl hlavní mostecký hřbitov založen kolem roku 1853 a v následujícím roce vysvěcen. Rozsah původního hřbitova není znám, ale byl zřejmě mnohem menší než v jaké velikosti byl těsně před svou likvidací. Ze záznamů je patrné, že byl několikrát rozšiřován. Bylo to v rozmezí let 1868 až 1893. Podle dalších historických zpráv byla v roce 1893 na novém hřbitově postavena márnice a obydlí hrobníka. Dne 3. dubna 1895 bylo schváleno založení pohřebního ústavu. Rušení hřbitova v rámci likvidace starého Mostu proběhlo v letech 1967 až 1970. V tomto časovém období bylo vyzvednuto 17 118 známých ostatků z celkem 6 858 hrobů a 322 hrobek.

Likvidace Oceláren 1. máje
Počátek Oceláren 1. máje byl dne 5. února 1914, kdy došel na c.k. (císařský a královský) daňový a depositní úřad v Mostě dokument, který obsahoval notářskou smlouvu, týkající se firmy Rakouský ocelářský průmysl, společnost s ručením omezeným v Mostě. Závod byl založen pro důležitou výrobu drátu všech parametrů. Počáteční plán výroby představoval 900 vagónů válcovaného drátu po 10 tunách za rok. Do základního kapitálu společnosti bylo vloženo 1 530 000 korun. Při zahájení pracovalo v mosteckých ocelárnách cca 300 dělníků a 30 úředníků. V roce 1917 činila celoroční produkce 2 200 vagónů ocelových drátů po 10 tunách. Během 2. sv. války se zde od roku 1941 dokonce vyráběly granáty s produkcí 1 013 tun za rok. Po rozhodnutí o likvidaci starého Mostu se do Oceláren 1. máje již neinvestovalo a závod byl ponechán na dožití. Tento podnik zastavil výrobu 30. června 1974 po téměř šedesátileté existenci a jeho demolice proběhla v letech 1974 až 1975.

Seznam provozoven, administrativních budov a ostatních nebytových prostor ve starém Mostě (stav před likvidací)

Podnik, instituce

Název

Ulice

Popisné číslo

POTRAVINY

výrobna lahůdek

Leninova

285

POTRAVINY

potraviny (prodejna)

Koněvova

337

POTRAVINY

občerstvení

Koněvova

336

POTRAVINY

cukrárna

Koněvova

443

POTRAVINY

rybárna

Koněvova

335

POTRAVINY

tabák

Koněvova

333

POTRAVINY

cukrovinky

Koněvova

71

POTRAVINY

pečivo

Koněvova

66

POTRAVINY

tabák

Koněvova

65

POTRAVINY

masna

Koněvova

64

POTRAVINY

sklad piva

Koněvova

63

POTRAVINY

potraviny (prodejna)

Okružní

779

POTRAVINY

potraviny (doprava a sklady)

Okružní

399

POTRAVINY

potraviny (dílny a sklady)

Okružní

821

POTRAVINY

potraviny (doprava)

Okružní

1023

POTRAVINY

potraviny (prodejna)

Mírové náměstí

51

POTRAVINY

pečivo

Mírové náměstí

55

POTRAVINY

potraviny (prodejna)

Mírové náměstí

82

POTRAVINY

potraviny (sklad)

Švermova

189

POTRAVINY

masna

Švermova

192

POTRAVINY

cukrárna

Švermova

197

POTRAVINY

mléčný bar

Bezručova

657

POTRAVINY

potraviny (sklad)

Bezručova

53

POTRAVINY

tabák

náměstí gen. Svobody

198

POTRAVINY

káva, čaj

náměstí gen. Svobody

199

POTRAVINY

potraviny (prodejna)

náměstí gen. Svobody

177

POTRAVINY

masna

Václavské náměstí

529

POTRAVINY

potraviny (prodejna)

Václavské náměstí

1519

POTRAVINY

potraviny (prodejna)

Kopistská

1089

POTRAVINY

TOZ potraviny

Kopistská

1089

POTRAVINY

TOZ potraviny(aranžovna)

Barvířská

1392

SBĚRNÉ SUROVINY

sběrné suroviny

Okružní

395

SBĚRNÉ SUROVINY

sběrné suroviny

Teplická

681

SBĚRNÉ SUROVINY

sběrna kůží

Nejedlého

22

DOMÁCÍ POTŘEBY

kuchyňské potřeby

Kostelní

9

DOMÁCÍ POTŘEBY

železářství

Mírové náměstí

78

DOMÁCÍ POTŘEBY

sklo, porcelán

Koněvova

71

DROBNÉ ZBOŽÍ LIBEREC

prodejna upomínkových předmětů

Nejedlého

24

DROBNÉ ZBOŽÍ LIBEREC

hračky (výloha)

Nejedlého

25

DROBNÉ ZBOŽÍ LIBEREC

hračky

Mírové náměstí

457

DROBNÉ ZBOŽÍ LIBEREC

papírnictví

Koněvova

341

DROBNÉ ZBOŽÍ LIBEREC

sport (výloha)

Koněvova

67

DROBNÉ ZBOŽÍ LIBEREC

sport

Koněvova

66

DROBNÉ ZBOŽÍ LIBEREC

papírnictví

Václavské náměstí

516

TEXTIL LIBEREC

látky

Kostelní

4

TEXTIL LIBEREC

partiová prodejna

Švermova

183

TEXTIL LIBEREC

prodejna bílého zboží

Koněvova

341

TEXTIL LIBEREC

prodejna látek a koberců

Koněvova

70

TEXTIL LIBEREC

prodejna dámského prádla

Koněvova

442

TEXTIL LIBEREC

prodejna dámského prádla

Nejedlého

41

TEXTIL LIBEREC

prodejna dětského prádla

Nejedlého

23

TEXTIL LIBEREC

galanterie

Mírové náměstí

56

OBNOVA TEPLICE

opravna obuvi

náměstí gen. Svobody

77

OBNOVA TEPLICE

opravna obuvi a punčoch

Koněvova

330

OBNOVA TEPLICE

obnova

Okružní

491

TUZEX

sklad

Chomutovská

3

KOVOČAS

opravna hodin

náměstí gen. Svobody

178

KOVOČAS

opravna hodin

Koněvova

333, 506

KOVOČAS

plnírna bombiček

Kopistská

1029

ZVERIMEX

prodejna

náměstí gen. Svobody

179

ODĚVY ÚSTÍ NAD LABEM

partiová prodejna

náměstí gen. Svobody

180

ODĚVY ÚSTÍ NAD LABEM

oděvy pánské

Koněvova

77

ODĚVY ÚSTÍ NAD LABEM

oděvy dámské

Koněvova

76

ODĚVY ÚSTÍ NAD LABEM

oděvy pracovní

Koněvova

62

ODĚVY ÚSTÍ NAD LABEM

oděvy - kožešnictví

Mírové náměstí

80

ODĚVY ÚSTÍ NAD LABEM

dětské oděvy

Nejedlého

174

DROGERIE

drogerie, barvy, laky

Švermova

182

DROGERIE

foto - kino

Koněvova

71

DROGERIE

drogerie

Koněvova

72

DROGERIE

soukromé napínání záclon

Havlíčkova

343

DROGERIE

drogerie (sklady)

Barvířská

934

BARUM GOTTWALDOV

prodejna

Havlíčkova

565

BARUM GOTTWALDOV

Barum - servis

Havlíčkova

546

MECHANIKA TEPLICE

výrobní družstvo

Havlíčkova

631

MECHANIKA TEPLICE

mechanika

Tylova

427

KLENOTY PRAHA

prodejna

Havlíčkova

448

KLENOTY PRAHA

klenoty (bazar)

U tržiště

225

KLENOTY PRAHA

klenoty (sklad)

náměstí gen. Svobody

226

ZELENINA LOVOSICE

prodejna

Václavské náměstí

549

ZELENINA LOVOSICE

prodejna

Švermova

193

ZELENINA LOVOSICE

prodejna

Koněvova

340

PRIOR

obchodní dům PRIOR

Pražská

1700

OBUV LIBEREC

sklad kožené galanterie

Havlíčkovo náměstí

343

OBUV LIBEREC

prodejna obuvi

Mírové náměstí

48

OBUV LIBEREC

sklady obchodu obuvi

Mírové náměstí

1

OBUV LIBEREC

prodejna kožené galanterie

Koněvova

448

KNIHA LIBEREC

prodejna

Nejedlého

41

KNIHA LIBEREC

prodejna

Mírové náměstí

80

KNIHA LIBEREC

antikvariát

Mírové náměstí

54

SUPRAPHON

prodejna

Mírové náměstí

57

RESTAURACE MOST

kavárna Pošta

Havlíčkova

346

RESTAURACE MOST

Restaurace Most (sklady)

Svátkova

1214

RESTAURACE MOST

Restaurace Most (sklady)

Svátkova

1215

RESTAURACE MOST

Restaurace Most (pomocné provozovny)

Svátkova

1224

RESTAURACE MOST

Restaurace Most (sklady)

Okružní

397

RESTAURACE MOST

restaurace Beseda

Okružní

843

RESTAURACE MOST

hotel Praha

Okružní

49

RESTAURACE MOST

Gril bar

Okružní

50

RESTAURACE MOST

restaurace U jelena

Okružní

61

RESTAURACE MOST

restaurace Řemeslo

náměstí gen. Svobody

200

RESTAURACE MOST

restaurace Sportovní dům

Tyršova

1036

RESTAURACE MOST

prodejna polotovarů

Koněvova

330

RESTAURACE MOST

restaurace Malá opera

Koněvova

572

RESTAURACE MOST

restaurace Opera

Smetanovo náměstí

327

RESTAURACE MOST

restaurace Komuna

Antonína Sovy

412

RESTAURACE MOST

hotel Grand

Teplická

929

RESTAURACE MOST

hotel Kříž

Teplická

765

RESTAURACE MOST

restaurace Repre

Komenského

750

JEDNOTA

restaurace Slavie

Okružní

370

JEDNOTA

Jednota (dopravní středisko)

Okružní

397

JEDNOTA

prodejna partiového zboží

náměstí gen. Svobody

227

JEDNOTA

Jednota (údržba, sklady)

Čechova

1013

JEDNOTA

Jednota (údržba, dílny)

Čechova

1018

JEDNOTA

Jednota (sklady)

Antonína Sovy

871

JEDNOTA

lahůdky

Švermova

193

OPS

kominictví

náměstí 14. prosince

348

OPS

OPS (sklady)

náměstí 14. prosince

593

OPS

OPS (sklady)

náměstí 14. prosince

355

OPS

kadeřnictví

Koněvova

334

OPS

holičství

Koněvova

334

OPS

deratizace

Švermova

84

OPS

květinová síň

Mírové náměstí

79

OPS

prodej použitého zboží, inzerce, aranžovna

Mírové náměstí

83

OPS

prodejna DAR, učňovské dílny

Mírové náměstí

55

OPS

truhlářství

Okružní

377

OPS

opravna plynových a kyslíkových zařízení

Okružní

362

OPS

kamenosochařství

Pražská

1016

OPS

městské lázně

Smetanovo náměstí

734

OPS

Technoplyn

Janovská

1207

SEVEROGRAFIA

tiskárna (sklady)

Okružní

368, 369, 669

SEVEROGRAFIA

tiskárna (sklady)

Vrbenského nám.

1194, 1217

SEVEROGRAFIA

tiskárna

Jungmannovy sady

459

SEVEROGRAFIA

tiskárna (sklady)

Okružní

382

PBH

PBH (dílny)

Okružní

364, 377

PBH

PBH (doprava)

Okružní

393

PBH

PBH (sklady)

Okružní

394

PBH

PBH

Palackého

811, 1003, 1520, 1549, 1609

SNAHA

Snaha (sklady)

Okružní

401

SNAHA

kanceláře

Okružní

400

SČE

kanceláře

Tylova

1568

SČE

kanceláře

Janovská

419

POZEMNÍ STAVBY

kanceláře

Mánesova

385, 1241, 1242

SPORT SERVIS

prodejna

Václavské náměstí

408

SPORT SERVIS

sklady

Václavské náměstí

409

OPRAVNA CHLAD. ZAŘ.

opravna

Václavské náměstí

570

FERONA MOST

Ferona (ředitelství)

Horova

43

FERONA MOST

Ferona (kanceláře, sklady)

Pražská

820

UHELNÉ SKLADY MOST

uhelné sklady

Okružní

363

SSŽ

objekty podniku

Balbínova

1823

DEHOR

objekty podniku

Tylova

854, 855, 866, 867

DEHOR

objekty podniku

Kamenná

1046

DEHOR

objekty podniku

Janovská

1757

DEHOR

objekty podniku

Kopistská

2383

DEHOR

objekty podniku

Švermova

216

KERAMICKÉ ZÁVODY

objekty podniku

Antonína Sovy

1206, 1228, 1229

KERAMICKÉ ZÁVODY

objekty podniku

Komenského

1256

KERAMICKÉ ZÁVODY

objekty podniku

Mánesova

1088

SEVEROČESKÉ PIVOVARY

objekty podniku

Kopistská

1312

KOH-I-NOR

objekty podniku

Kopistská

1569

INŽ. STAVBY

objekty podniku

Horova

425

TECHNICKÉ SLUŽBY

veřejné záchody

nám. Svobody

200

TECHNICKÉ SLUŽBY

kanceláře

Smetanovo náměstí

327

TECHNICKÉ SLUŽBY

komunikace, truhlárna

Janovská

1115

TECHNICKÉ SLUŽBY

zahradnictví

Lužická

GEODEZIE

středisko Geodezie

Okružní

1202

MONTOSTAV

ubytovny

Riegerova

1759

MONTOSTAV

ubytovny

Sady u Běly

1154

BENZINA

benzinová pumpa

Okružní

389

ČSAV

kanceláře

Koněvova

504, 552, 555

ČSAV

krajinná ekologie

Palackého

1586

STÁTNÍ STATEK

objekty podniku

nám. 14. prosince

354

STÁTNÍ STATEK

objekty podniku

Barvířská

836, 837

STÁTNÍ STATEK

objekty podniku

Janovská

1928

STÁTNÍ STATEK

autodoprava

U tržiště

OVHS

kanceláře

Kopistská

702

OKR. VOJENSKÁ SPRÁVA

kanceláře

Nádražní

743

OKR. VOJENSKÁ SPRÁVA

vojenský prostor

K. Marxe

1981, 1982, 1987, 1988

MIKOV

kanceláře

Nádražní

592, 594, 614

ÚVA

prodejna

Koněvova

70

FOTOGRAFIA

prodejna

Mírové náměstí

54

PLYNÁRNY

objekty podniku

U tržiště

523, 772

PRUMSTAV BRNO

objekty podniku

Pražská

414

KANCELÁŘSKÉ STROJE

prodejna, opravna

Okružní

363

OBÚ

kanceláře

Nádražní

740

SHD

sdružený podnikový archiv

nám. Svobody

176

SHD

revírní středisko výstavby

Komenského

1435

SHD

oblastní klub horníků

Komenského

750

SHD

archiv SHD

Husovo náměstí

515

SHD

objekty SHD

Nádražní

510, 530, 542, 543, 548

SHD

doprava SHD

Husovo náměstí

554, 560

SHD

středisko kursů

Jarošova

968

SHD

výpočetní středisko

Palackého

325

SHD

strojně početní stanice

Okružní

361

LEŽÁKY

výdejna ochranných pomůcek

Mírové náměstí

42

LEŽÁKY

objekty - Doly Ležáky

Palackého

1233, 1324, 1340, 1381, 1837

DVIL

ubytovny

Husovo náměstí

410

IKUOM

objekty podniku

Palackého

1745, 1746, 1771, 1841

VUHU

objekty podniku

Propadlá

720

BÁŇSKÉ STAVBY

závod 01

Jarošova

935

BÁŇSKÉ STAVBY

doprava a sklady

Jarošova

1183

BÁŇSKÉ STAVBY

sklady MTZ

Jarošova

869

BÁŇSKÉ STAVBY

AMK - svépomocná dílna

Tyršova

604

BÁŇSKÉ STAVBY

rekultivace

Lužická

1018

BÁŇSKÉ STAVBY

závod 05

Janovská

747

BÁŇSKÉ STAVBY

ubytovny

Kopistská

827

BÁŇSKÉ STAVBY

sklady

Kopistská

1038

TRANSFERA

objekty podniku

Nejedlého

174

TRANSFERA

objekty podniku

Chomutovská

bývalá věznice

PRUMSTAV PARDUBICE

objekty podniku

Pražská

687

STAVBA

objekty podniku

Hašlerova

654

PAMÁTKOVÁ PÉČE

sklady

Švermova

184

PAMÁTKOVÁ PÉČE

kanceláře

Okružní

390

ČSAD

objekty podniku

Okružní

1032

ČSAD

kusové zásilky

Kopistská

655, 1302

ČSD

traťová distance

Vrbenského

949

ČSD

závodní škola práce

Husovo náměstí

938

ČSD

sdělovací a zabezpečovací distance

Husovo náměstí

911

ČSD

ubytovny

Koněvova

71

ČSD

kanceláře

Barvířská

703

ČSD

železniční stanice, palivové středisko

Liebknechta

513

ČSD

hospodářská správa železniční stanice Most

Liebknechta

514

ČSD

zdravotnické středisko

Liebknechta

878

ČSD

ubytovny

Liebknechta

1930

ČSD

Jídelní a lůžkové vozy

Čechova

1045

ČSD

nádraží Most

Nádražní

498

ČSD

přeprava kusových zásilek

Kopistská

655

ČSD

drahstav

Janovská

715

DOPRAVNÍ PODNIK

kanceláře

Barvířská

837

DOPRAVNÍ PODNIK

měnírna pro rychlodráhu

Kopistská

OKR. VETERINÁRNÍ ZAŘ.

objekty podniku

Koněvova

332

INSEMINAČNÍ STANICE

objekty podniku

Teplická

429

SVAZY

Čs. rybářský svaz

nám. 14. prosince

347, 476

SVAZY

OV - Svaz žen

Koněvova

70

SVAZY

OV - Svaz žen

Mírové náměstí

51

SVAZY

Čs. strana socialistická

Mírové náměstí

80

SVAZY

ČSČK - kancelář, garáž

Barvířská

93

DIVADLO

sklady

Barvířská

93

DIVADLO

Divadlo pracujících

Smetanovo náměstí

1323

DIVADLO

sklady

Palackého

811

DIVADLO

kanceláře

Tylova

958

VEŘEJNÁ BEZPEČNOST

kanceláře

Tyršova

547, 556, 557

VEŘEJNÁ BEZPEČNOST

kanceláře

Hvězdná

209, 210

VEŘEJNÁ BEZPEČNOST

kanceláře

Horova

44

VEŘEJNÁ BEZPEČNOST

garáže VB

Tyršova

214

KINO

kino Mír

Mírové náměstí

80

KINO

kino Oko (REPRE)

Komenského

750

ŠKOLA

zvláštní škola

Husovo náměstí

1260

ŠKOLA

dílny zvláštní školy

Václavské náměstí

570

ŠKOLA

dílny zvláštní školy

Vrbenského náměstí

404

ŠKOLA

ZDŠ, MŠ

Henzlova

1500

ŠKOLA

dílny průmyslové školy

Sovova

750

DĚTSKÝ DOMOV

objekty dětského domova

Okružní

1326

OÚNZ

zdravotní škola

Nerudova

1325

OÚNZ

objekty OÚNZ

Jarošova

1169, 1187, 1189

OÚNZ

prodejna zdravotnických potřeb

Jarošova

384

OÚNZ

zubní laboratoře

Jarošova

979

OÚNZ

sklad CHIRANA

Teplická

1020

OÚNZ

lékárna

Koněvova

74

ONV

muzeum

Švermova

187

ONV

okresní archiv

Bezručova

216

ONV

výstavní síň

Bezručova

274

ONV

okresní knihovna

Jarošova

979

ONV

okresní pedagogické středisko

Tylova

95

MěNV

sklad nábytku

U tržiště

1313

MěNV

kanceláře

Mírové náměstí

57, 59, 60, 61

MěNV

Měst. výbor NF, SSM - klubovny, archiv MěNV

Smetanovo náměstí

327

KOSTEL

Kostel minoritů

KOSTEL

Kostel sv. Václava